Behandelplan Immediaat prothese

gebittandenborstelDental Techniek Groningen legt u hier graag uit hoe het behandelplan van een immediaat prothese er uit ziet.

Afspraak 1. Intake gesprek + eerste afdrukken

Uw persoonlijke gegevens, uw medicijngebruik en gegevens over uw gezondheid worden genoteerd. De situatie in uw mond wordt bekeken en besproken. Bent u verwezen door uw tandarts dan volgen direct afspraken voor vervaardiging van de prothese. Dient u nog door uw tandarts gezien te worden dan volgt een verwijzing naar uw tandarts.
Er worden proefafdrukken van uw beide kaakdelen gemaakt (happen).

Afspraak 2. Definitieve afdrukken (indien nodig)

Indien nodig wordt een tweede afdruk van uw kaak gemaakt om op deze wijze een goede pas vorm van de prothese te kunnen bereiken.

Afspraak 3. Beetbepaling

Bepaald wordt hoe de kiezen op elkaar moeten komen te staan.

Afspraak 4. Tanden trekken en prothese plaatsen

De prothese is klaar. U wordt verdoofd en de laatste tanden/kiezen worden getrokken. Direct na het trekken wordt de prothese geplaatst door de tandarts.

Afspraak 5. Nacontrole

Er zullen enkele na controles volgen om het verloop van slinken van de kaken in de gaten te houden. Indien nodig wordt de prothese tijdig aangepast.

De eerste dag

De eerste dag zal uw kunstgebit nog niet lekker zitten. Het zal klemmen en soms pijn veroorzaken. Toch mag u het niet uit uw mond halen. U kunt er de wonden weer me opentrekken. En omdat uw tandvlees daarna kan gaan zwellen, zal het kunstgebit ook niet meer goed in de mond passen. De eerste uren na het trekken van de tanden kan uw speeksel rood zijn. Dat komt omdat de wonden nog een beetje nabloeden, maar dit zal vrij snel ophouden. Dan neemt het speeksel ook weer de normale kleur aan. Dat betekent niet dat de wonden helemaal zijn genezen. De eerste 24 uur kunt u ook beter niet spoelen. Er vormen zich namelijk bloedstolsels in de wonden. Door te spoelen laten die stolsels los en begint het bloeden opnieuw.

Er is een kleine kans dat het bloeden niet overgaat, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen. Waarschuw dan uw tandarts/kaakchirurg. Doe dat ook als u pijn houdt. In elk geval niet zomaar een pijnstiller nemen, want van sommige pijnstillers kan het bloeden juist heviger worden. De tandarts/kaakchirurg spreekt met u af wat u de eerste 24 uur wel en niet mag doen.

Wennen aan het eerste kunstgebit

Pas na de eerste dag mag het kunstgebit uit uw mond. Afhankelijk van wat u heeft afgesproken, doet de tandarts/kaakchirurg dat, of doet u het zelf. Als u het zelf mag doen, wees dan voorzichtig. Spoel het kunstgebit af en borstel het schoon. Reinig uw mond voorzichtig door te spoelen met lauw water waarin u eventueel een beetje zout doet. U kunt daarvoor ook een bij de drogist verkrijgbaar spoelmiddel gebruiken. Spoelen met lauwe kamillethee kan ook heel goed.

Als de wonden beginnen te genezen zal de pijn verminderen en kunt u langzaam gaan wennen aan uw eerste kunstgebit. Dat vraagt tijd. Het gaat bij de één veel sneller dan bij de ander.

Het eten

De eerste tijd zult u bij het eten misschien pijn hebben. Daar kunt u iets aan doen door alleen zacht en makkelijk voedsel te eten, bijvoorbeeld puree, gehakt of zacht fruit. Later kunt u langzaam harder voedsel proberen.

Praten

In het begin praat u wat onwennig. U slist bijvoorbeeld, bepaalde klanken zijn anders. Dat komt omdat uw mond nog moet wennen aan het kunstgebit. Oefenen helpt door bijvoorbeeld hardop te lezen. De problemen met het praten gaat meestal vanzelf over.

Slapen met of zonder kunstgebit

Uw kaken hebben een tijdje nodig om te wennen aan het kunstgebit. De eerste week moet u het ‘s nachts dan ook niet uitdoen. Daarna is het juist beter om het voor het slapen wel uit te doen. Op die manier krijgen uw kaken de nodige rust. Misschien vindt u een mond zonder tanden en kiezen niet zo’n prettig idee. Doet u dan alleen het ondergebit uit. Als u het kunstgebit niet draagt, kunt u het bewaren in een glas of prothesebakje.

Controle van de prothese en de mondholte

De eerste tijd kan het kunstgebit ergens klemmen en pijn doen. Dat is heel normaal. Ga er wel mee naar uw behandelaar. Hij kan er namelijk iets aan doen. Ook als het na zo’n eerste correctie nog niet ideaal is, ga gerust terug. Na verloop van tijd zult u het gevoel hebben dat uw kunstgebit losser is gaan zitten. Doordat de wonden zijn genezen, zijn de kaken iets geslonken en is er ruimte ontstaan tussen de kaak en het gebit. Probeer niet het euvel zelf te verhelpen met kleefpasta of andere middelen. Uw behandelaar zal meestal het kunstgebit in de onderkaak maar soms ook het kunstgebit in de bovenkaak, na verloop van tijd moeten aanpassen.

Bij alles wat niet in de haak is met uw kunstgebit is de beste oplossing naar uw behandelaar te gaan. Hij weet precies wat er aan de hand kan zijn en wat hieraan gedaan moet worden. Geleidelijk zullen uw kaken nog verder slinken. Uw kunstgebit zal daarom van tijd tot tijd moeten worden aangepast. In veel gevallen is het nodig om na enige tijd een geheel nieuwe kunstgebit te vervaardigen. Om die reden is het verstandig minstens eens in de twee jaar terug te gaan voor controle.